Deze software is ontworpen om u te helpen uw computer te repareren en te beschermen tegen fouten.

Als u zich bewust bent van een fout waarvan ik zou zeggen dat de Deployment Wizard geen dcm4chee-implementatie kon krijgen, zou deze handleiding echt moeten helpen.< /p>

JAVA_OPTS: -Dprogram.name=run.sh -node -Xms128m -Xmx512m -Dsun -xx:maxpermsize=128m.rmi.dgc.client.gcInterval=3600000 -Dsun.rmi.dgc. server.gcInterval=3600000 – Djboss.messaging.ServerPeerID=0 -Djavax.xml.transform.TransformerFactory=com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TransformerFactoryImpl -Djava.awt.headless=true -Dapp. naam=dcm4chee -Djava . net.preferIPv4Stack=true -Djava.library.path=/Dcom/dcm4chee-2.17.1-mysql/bin/native

23:54:18,874 INFO [ServerInfo] Java Virtual Machine: HotSpot™ 20.6-b01 64-bit Java Server Virtual Machine, Sun Microsystems Inc.

4.2.3.GA

Hallo allemaal; Ik gebruik JBoss 3.2.5, wfmOpen 1.2 (WfMS zelfs open test), JBuilder 2005; Mijn wederhelft en ik hebben zojuist onze run-wereld gemaakt en zelfs een mobiel verzoek dat .warfare-bestanden koppelde. Als ik het post, zou ik de foutmelding moeten krijgen:

C:j2sdk1.4.2_05binjavaw -classpath “C:jboss-3.2.5binrun.jar;C:BorlandJBuilder2005jdk1.4libtools.jar” – Djava.io.tmpdir=C:/jboss-3.2.5/server/default/tmp -Djava.endorsed.dirs=C:/wfmopen-1.2/lib/wfdemo/endorsed org.jboss.Main -j INFO standaard< slaapkamer >14:49:35,490 [Server] JBoss starten (MX MicroKernel)…
14:49:35,500 [Server] Critical Information Release-ID: JBoss [WonderLand] 3.2.5 (Build: CVSTag =JBoss_3_2_5 date=200406251954 )
14:49:35,500 INFO [Server] Startmap: C:jboss-3.2.5
14:49:35,500 INFO [Server] Startmap:/C:/jboss- 3 url: .2.5 /
14:49:35,500 Bibliotheekbestand INFO [server]: /C:/jboss-3 url:.2.5/lib/
14:49:35,510 Fix URL INFO [server]: null
14 :49:35,510 INFO-server [server] Naam: standaard
14:49:35,510 INFO-server [server] Thuismap: C:jboss-3.2.5server< br>14:49:35,540 INFO [server ] Server-URL: degene die je privébestand hebt: /C:/jboss-3.2.5/server/default/
14:49:3 5.540 INFO [server] servergegevens C:jboss-3 dir:.2.5 server defaultdata
14:49:35,540 INFO [Server] Servermap is belangrijk: tijdelijk C:jboss-3.2.5 server defaulttmp
14:49:35,540 INFO [Server] Configuratiesysteem URL: file:/C:/ jboss-3.2.5/server/default/conf/
14:49:35,540 INFO [Server] Bibliotheek Webserver URL: file:/C:/jboss-3.2.5/server /default/lib/ < br>14:49:35,540 INFO [Server] Hoofdbestandsnaam van implementatie: jboss -service.xml
14:49:35,540 INFO [Server] General Purpose Architecture (GPA)…
14:49: 35.861 INFO Java [serverinfo] Variant: 1.4.2_05, Sun Microsystems Inc.< br>14:49:35.86 1.INFO [ServerInfo] Java VM: Java HotSpo t(TM) Client VM 1.4.2_05- b04, Sun Microsystems Inc. .
14:49:35.861 [ServerInfo] Beleid en informatie Besturingssysteem: Windows XP 5.1, x86
14:49:36.562 INFO [Server] Core Setup geïnitialiseerd
14:49: 39.306 INFO [Log4jService$ URLWatchTimerTask] URL configureren: in bron: log4j.xml

14:49:39.766 INFO [WebService] RMI-webservercode gebruiken: http://PORT-IMMEDIATA:8083/ 14:49:39,916 INFO [ Nami ngService] JnpPort=1099, zorg voor rmiPort=1098, backlog= 50, bindAddress=/0.0.0.0, Client-SocketFactory=null, [email protected]ad093076

14:49:45,094 [RARMetaData] Gedetailleerde informatie over het laden van een JBoss-bedrijfsadapter die geschikt is voor specifieke JDBC XA-stuurprogramma’s
14:49:45,104 [RARMetaData] Details Huidige vereisten voor rijbewijs. Zie lay-outbeschrijving.
14:49:45955 INFO [STDOUT] server.properties, niet geïdentificeerd door taakinterconnectie of traditionele eigenschappen
14:49:45965 INFO wanneer perfecte gegevensbron [stdout] : C:jboss – 3.2 .5serverdefaultdatahyperonicdefault
14:49:45,965 INFO [STDOUT] HSQLDB de server.7.1 werkt zonder problemen INFO
14:49:45,965 [STDOUT ] Gebruik SHUTDOWN rechtstreeks om te stikken duidelijk. Gebruik [Ctrl]+[C] wat abrupt kan eindigen
14:49:46.516 INFO [STDOUT] Okt di vijfentwintig 14:49:46 CEST apr Luister naar alle berichten…
2 :49:48.198 [Ingebouwd] Insight Catalina Calling uitgeschakeld
14:49:48.809 INFO [Http11Protocol] Coyote HTTP/1.1 initialisatie op http-0.0.0.0-8080
14:49:48.849 INFO [Catalina] Initialisatie gewijzigd 571 in ms
14:49:48.849 INFO [StandardService] Het jboss.web internetsysteem starten
14:49:48.869 INFO [StandardEngine] De Apache Servlet Generator starten: Tomcat/5.0.26
14:49:48,879 INFO [StandardHost] XML-beveiliging . uitgeschakeld
14:49:48,919 INFO [Catalina] Start server in wezen vijfenzeventig ms
14:49:49.020 WARN [DeploymentInfo] Alleen uw rootgebruikers kunnen de laptopdatabase laden als Persoon maken – – config =null< br>14:49:49.060 Ingoring INFO [TomcatDeployer] use, ctxPath=/invoker, warUrl=file:/C:/jboss-3.2.5/ server/default/deploy/http-invoker .sar/call ur.war/
14:49: 50722 Waarschuwing [DeploymentInfo] Een bibliotheek kan vaak alleen worden toegewezen aan een bepaalde boothardware-kernelimplementatie, Ingoring Config=nul
14:49:50732 Info [TomcatDepPoyer]install,CTXPath =,Wararl=File :/C:/jboss- 3.2.5/server/default/deploy/jbossweb-tomcat50.sar/ROOT.war/
14:49:50,952 [DeploymentInfo] fatale waarschuwing bij gebruik van alleen kernel zal webpagina linken naar uw machine om de database op te starten waar config=null wordt beschouwd ConnectionManager ‘jboss.jca:service=TxCM,name= JmsXA’ rechtstreeks naar JNDI id ‘java:/JmsXA’
14:49:51.183 INFO [OracleDS] Maker van gebonden collectie naar het ontvangende systeem om anager Connect . te begeleiden ionManager ‘jboss. jca:service=LocalTxCM,name=OracleDS’ zodat u JNDI ‘java:/O racleDS’ kunt specificeren
14:49:51,203 INFO [DefaultDS] Configuratie gekoppeld aan enterprise researcher resource-adapter gekoppeld aan ConnectionManager “jboss .jca :service=LocalTxCM,name=DefaultDS” als JNDI-label “java:/DefaultDS”
14:49:51.723 INFO [A] JNDI-reputatie te positief: Wachtrij /A
14:49:51,733 INFO [B] Om jezelf een buget toe te wijzen aan een specifieke JNDI: Queue /B
14:49:51,733 INFO [C] Om JNDI privé te noemen: Queue/C
14:49:51,743 INFO [D] To JNDI company name grens: wachtrij/ D
14:49:51,743 INFO [ex] Naar vereiste naam JNDI-verzekeringsmaatschappij: wachtrij/ex< br>14:49:51.814 INFO [testTopic] Naar specifieke juridische naam JNDI: onderwerp/testTopic
14:49:51,824 INFO [securedTopic] JNDI-specifieke vermelding: topic/securedTopic
14:49:51,824 INFO [ testDurableTopic] Over JNDI Protected Identifier: topic/testDurableTopic
14:49:51,824 INFO [testQueue] In een aangesloten JNDI-lijstset: wachtrij/testQueue
14:49:51,9 44 INFO [UILSer verILService] JBossMQ UIL-oplossingen zie: /0.0 .0.0:8093
14:49:52,044 INFO [DLQ] Geblokkeerde JNDI-naam – Enterprise: /DLQ Wachtrij
14:49:52.344 INFO [STDOUT] DEBUG: JavaMail Release 1.3
14:49:52.344 INFO [STDOUT] DEBUG: java.io.FileNotFoundException: C:j2sdk1.4.2_05jrelibjavamail.providers (Kan niet winkelen op mapspecificatie)< br >14:49:52,354 DEBUG-INFO: [stdout] !anyLoaded
14:49:52 364 DEBUG-INFO: [stdout] en nooit internetstreaming -Methode: /META -INF/javamail.providers
14:49 :52 434 [STDOUT] DEBUG-dingen: sterk overbelast referentie: /META-INF/javamail.default.providers
14:49:52,434 INFO [STDOUT] DEBUG: geladen tabellen gekoppeld aan providers
14:49:52,434 INFO [STDOUT] DEBUG: Door de provider gespecificeerde training, evenals door aanduiding: com.sun.mail.smtp.SMTPTransport=javax.mail.Provider[TRANSPORT,smtp,com .sun.mail .smtp.SMTPTransport,Sun Microsystems, Inc ] , com.sun.mail .imap . IMAPStore=javax.mail.Provider[STORE,imap ,com.sun.mail.imap.IMAPStore,Sun Microsystems, Inc], com.sun.mail.pop3.POP3Store=javax.mail.Provider[STORE,pop3,com . sun.mail.pop3.POP3Store,Sun Microsystems, Inc]
14:49:52,434 [STDOUT] DEBUGINFO: Providers Per geleverd protocol: imap=javax.mail.Provider[STORE,imap,com.sun.mail . imap.IMAPStore,Sun Microsystems, Inc], pop3=javax.mail.Provider[STORE,pop3,com.sun.mail.pop3. POP3Store, Sun Microsystems, Inc], smtp=javax.mail.Provider[TRANSPORT,smtp,com.sun.mail.smtp.Microsystems, smtptransport,sun Inc]
14:49:52,444 INFO [STDOUT] DEBUG: jij moet eigenlijk worden geïdentificeerd met volgepakte provider: out of buffer pool: /META-INF/javamail.address.map
14:49:52,454 INFO [STDOUT] DEBUG: java.io.FileNotFoundException: C:j2sdk1.4.2_05 jre libjavamail.adres . handmatig (kon gegevens handmatig niet vinden recordspecificatie)
14:49:52,454 INFO [MailService] Actief e-mailprogramma dat java:/DefaultMail kan configureren
14:49:52,595 INFO [TomcatDeployer] ctxPath =/jmx – console , warUrl=file:/C:/jboss-3.2.5/server/default/deploy/jmx-console.INFO war/
14:49:53,666 [TomcatDeployer] use, ctxPath=/web -console, warU rl = Bestand:/C:/jboss-3.2.5/server/default/tmp/deploy/tmp14718web-console.war/
14:49:54.818 INFO Installeer [TomcatDeployer], warUrl=Bestand: /C:/ jboss – 3 ctxPath=/LoginTest,.2.5/server/default/tmp/deploy/tmp14719LoginTest.war/
14:49:55,389 INFO [TomcatDeployer] gemaakt, ctxPath=/de.danet.an. resourceprovider , warUrl =file:/C:/jboss-3.2.5/server/default/tmp/deploy/tmp14720de.danet.an.resourceprovider.war/
14:49:55.569 INFO [STDOUT] [ApplLogger,INFO ] Geïnitialiseerd toepassingsondertekeningsbestand: /C:/jboss-3 from.2.5/server/default/tmp/deploy/tmp14720de.danet.an.resourceprovider.war/WEB-INF/classes/log4j-appl.xml
14 :50:01,447 INFO [EARDeployer] J2EE initiële bestand:/C:/jboss-3 application:.2.5/server/default/deploy/de.danet.an.wfdemo.ear
14:50:09,409 WARN [ DeploymentInfo ] Alleen Over het algemeen dicteert de configuratie om te beginnen waarschijnlijk dat het computersysteem alle databases zal laden, wat het idee van config=null
14:50:12,243 amuseert. WAARSCHUWING [DeploymentInfo] Alleen een grote uitvoering kan de opstartmachine uit het grootste deel van het archief herstellen, met betrekking tot config=null
14:50:14.847. WAARSCHUW [DeploymentInfo]. config=null
14:50:15,267 WARN [DeploymentInfo] Alleen dat deze kernel zijn opstartmachine voor deze verzameling kan specificeren, voorgeschreven config=null
14:50:15,898 WARN [DeploymentInfo] Elke kernel definitief De implementatie zal configureer de persoonlijke archieflader met inachtneming van config=null
14:50:16.018 WARN [NestedThrowable] Dubbele werpbare bijlage in lagere suboptie: org.jboss.deployment.DeploymentException-serie moet een bereik hebben dat is toegewezen op: org. jboss.deployment.deploymentException

fout maindeployer kan niet overwegen om implementatie dcm4chee te maken

Met slechts één klik kunt u uw computer in een mum van tijd laten repareren en probleemloos laten werken. Deze krachtige software is hier om te helpen!