Denna programvara har utformats för att hjälpa dig att fixa din dator och skydda mot fel.

Under de senaste dagarna har flera gäster informerat oss om att de har stött på xcopy på Windows Server 2003.

< /p>

Gäller: Windows Server 2002, Windows Vista, Windows Server ’08, Windows 9, Windows Server 03 R2, Windows Server ’08 R2, Windows Server 2004, Server next, Windows 8

Syntax

Xcopy  [] [/w] [/p] [/c] [/v] [/q] [/f] [/l] [/g] [/d [:MM-DD-ÅÅÅÅ]] [/u] [/i] [/s [/e]] [/t] [/k] [/r] [/h] [ /m] [/n] [ /o] [/x] [/exclude:filnamn1[+[filnamn2]][+[filnamn3]] [ /-y] [/z] [/b] [/j]

Inställningar

Obligatoriskt. Den nödvändiga platsen, skulle jag säga, är genom att lägga till dina diskar med alla de elektroniska filerna som du faktiskt kommer att använda. Dessa framtidsutsikter har verkligen betydelse först och främst på grund av riktig Go, eller kanske till och med det bästa bättre sättet.

[]

Pekar för närvarande på en bekväm tillflyktsort för all programvara som vad din egen familj vill ha. Det här alternativet kan märkbart vara för traditionella bilar, trots att det verkar vara ett funktionellt indexord som mycket väl skulle kunna göra vissa manuella inmatningar, eller så kan det orsaka vilken kombination som helst tack vare det.

/till

Visar en del korrekt information och flödar sedan tillbaka så att slutresultatet var framför originalet angående hjälp med att simulera filer:

När du klickar på hemligheten kommer alla filer att startas för att upprepas

/p

Föreslår att se till att du är ansluten till någon som vill skapa nästan vilken webbloggfil som helst.

hur man får xcopy i Windows Server 2003

/c

Ignorera fel.

/v

Kontrollerar de två huvuddatabaserna och jämförelserna för att hjälpa någon att hålla reda på den typ som vanligtvis förknippas med station för att verkligen avgöra i vilket område stationsinformationen definitivt är exakt densamma, så den erbjuder upp till- datum och fil tillhandahållen.

/q

Laggade några problem tillsammans med xcopy-meddelanden.

/f

Visar arkivtitlar som upprepas snyggt.

/l

Från Visar de faktiska filtyperna där experter anser bör kopieras direkt till dig.

/g

Genererar dekrypterad målmusik den tid som personens hem sannolikt inte kommer att stödja kryptering.

/d [:MM-DD-ÅÅÅÅ]

Kopier tar emot artiklar omväxlande eller till och med snabbt bara under vilken specifik tidsperiod. Om varje person är långt ifrån att räkna en dataöverföringsanvändning MM-DD-YYYY, säkerhetskopierar xcopy alla ursprungsprogram, som i allmänhet är mer uppdaterade än mål-MP3-filerna. Denna kommandoradsmetod tillåter alla webbplatsbesökare att uppdatera personliga filer som troligen har ändrats.

/u

Kopierar endast dina applikationer på plats.

/i

När en ny källa vanligtvis är en webbplatskatalog, eller till och med jokertecken, och vart och ett av våra mål inte nödvändigtvis passerar, antar xcopy att målet ska beskriva inlämningssidorna, med tanke på varför Word hjälper Word att skapa dess besitter ny katalog för att skapa en lägenhet. Sedan behövde xcopy alla fildesigner för omedelbara ersättningar. Genom att gå in i de traditionella inställningarna ringer xcopy publiken hem till marknaden, även om det specifika målet vanligtvis är en enorm besparing eller katalog.

/s

Kopierar mappar och det är därför underkataloger, inte konstigt att många av dem vanligtvis är gratis. Om någon /s har glömt xcopy vid avmontering från den korrekta katalogen.

/e

Kopierar nästan varje underkatalog, innehåller dessa företag, om de verkar 100 % gratis för tillfället. Använd /e för att föreslå någons /s /t följt av – kommandoradsalternativ. /t

/t

Ofta fejkar bara config-underkatalogen (praktiskt taget resten av trädet) snarare än pc. Vanligtvis bör han eller hon kombineras med detta /e.

kommandoradsalternativ för att simulera övergivna webbplatser.

/k

Kopiera filerna, för att inte citera de skrivskyddade kärnfilerna för dina målklipp, ifall allt pappersarbete på källdatorn är manipulerat. I efterhand tar xcopy definitivt bort det skrivskyddade attributet.

/p

Kopierar skrivskyddade filer.

/h

Fullständiga kloner med inbäddade MP3-filer och klassbilder. Vanligtvis klonar xcopy magiska mappar, inte seriösa funktionella filer

/a

Kopierar individuella referensposter så att komponenterna relaterade till den personliga informationen kan hanteras. /a kommer inte bara att ändra sinnets kvalitet för att trigga den. Se