Denna programvara har utformats för att hjälpa dig att fixa din dator och skydda mot fel.

Om kunder upptäcker ett fel som implementeringsguiden var ineffektiv för att skapa en dcm4chee-distribution, bör den här faktaguiden vara till hjälp.

< /p>

JAVA_OPTS: -Dprogram.name=run.sh -nod -Xms128m -Xmx512m -Dsun -xx:maxpermsize=128m.rmi.dgc.client.gcInterval=3600000 -Dsun.rmi.dgc. server.gcInterval=3600000 – Djboss.messaging.ServerPeerID=0 -Djavax.xml.transform.TransformerFactory=com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TransformerFactoryImpl -Djava.awt.headless=tru name=dcm4chee -Djava . net.preferIPv4Stack=true -Djava.library.path=/Dcom/dcm4chee-2.17.1-mysql/bin/native

23:54:18,874 INFO [ServerInfo] Java Virtual Machine: HotSpot™ 20.6-b01 64-bitars Java Server Virtual Machine, Sun Microsystems Inc.

4.2.3.GA

Hej alla! Jag använder JBoss 3.2.5, wfmOpen 1.2 (WfMS öppet test), JBuilder 2005; Min man och jag ledde precis till vår egen värld och till och med varje mobilapp som länkade .warfare-typer av filer. När jag lägger upp det måste jag få detta felmeddelande:

C:j2sdk1.4.2_05binjavaw -classpath “C:jboss-3.2.5binrun.jar;C:BorlandJBuilder2005jdk1.4libtools.jar” – Djava.io.tmpdir=C:/jboss-3.2.5/server/default/tmp -Djava.endorsed.dirs=C:/wfmopen-1.2/lib/wfdemo/endossed org.jboss.Main -j INFO default< br >14:49:35,490 [Server] Startar JBoss (MX MicroKernel)…
14:49:35,500 [Server] Kritisk information Release-ID: JBoss [WonderLand] 3.2.5 (byggd: CVSTag =JBoss_3_2_4506=2506 date )
14:49:35,500 INFO [Server] Hem Dir: C:jboss-3.2.5
14:49:35,500 INFO [Server] Hemfil:/C:/jboss- few url: .2.5 /
14:49:35,500 Biblioteksfil INFO [server]: /C:/jboss-3 url:.2.5/lib/
14:49:35,510 Fixa URL INFO [server]: null
14 :49:35,510 INFO-server [server ] Namn: standard
14:49:35,510 INFO-server [server] Hemkatalog: C:jboss-3.2.5server< br>14:49:35,540 INFO [server ] Server URL: din privata fil: /C:/jboss-3.2.5/server/default/
14:49:3 5 540 INFO [server] serverdata C:jboss-3 dir:.2.5 server defaultdata
14:49:35,540 INFO [Server] Serverkatalog: temporär C:jboss-3.2.5 server defaulttmp
14:49:35,540 INFO [Server] Konfigurationssystemets URL: fil:/C :/ jboss-3.2.5/server/default/conf/
14:49:35,540 INFO [Server] Bibliotek Webb-fjärrdator URL: fil:/C:/jboss-3.2.5/server/default/lib/ < br>14:49:35,540 INFO [Server] Distributionsrotfilnamn: jboss -service.xml
14:49 :35,540 INFO [Server] General Purpose Architecture (GPA)…
14:49: 35.861 INFO Java [serverinfo] Variant: 1.4.2_05, Sun Microsystems Inc.< br>14:49:35.86 1.INFO [ServerInfo] Java VM: Java HotSpo t(TM) Client VM 1.4.2_05-b04, Sun Microsystems Inc. .
14:49:35.861 [ServerInfo] Policies och information OS: Windows XP 5.1, x86
14:49:36,562 INFO [Server] Core Setup Initialized
14:49:39,306 INFO [Log4jService$ URLWatchTimerTask ] Konfigurera URL: i Resurs: log4j.xml

14:49:39,766 INFO [WebService] Använda RMI webbhotell server kodbas: http://PORT-IMMEDIATA:8083/14:49: 39 916 INFO [Nami ngServ ice] JnpPort=1099, börja rmiPort=1098, backlog= 50, bindAddress=/0.0.0.0, Client-SocketFactory=null, [email protected]ad093076

14:49:45,094 [RARMetaData] Detaljerad information om att ladda JBoss-resursadaptern som är lämplig för distinkta JDBC XA-drivrutiner
14:49:45,104 [RARMetaData] Detaljer Aktuella körkortskrav. Se arkitekturbeskrivning.
14:49:45955 INFO [STDOUT] server.properties, identifieras inte som ett resultat av uppgiftsanslutning eller traditionella egenskaper
14:49:45965 INFO vid öppning av datakälla [stdout] : C: jboss -3.2 .5serverdefaultdatahyperonicdefault
14:49:45,965 INFO [STDOUT] HSQLDB 5 server.7.1 fungerar utan problem INFO
14:49:45,965 [STDOUT ] Använd SHUTDOWN fortsätt med att komprimera uppenbarligen. Använd [Ctrl]+[C] och även detta kan sluta abrupt
14:49:46,516 INFO [STDOUT] Okt Tis tjugofem 14:49:46 CEST Apr Lyssna på många meddelanden…
2:49:48.198 [Inbyggd] Insight Catalina Calling Disabled
14:49:48.809 INFO [Http11Protocol] Coyote HTTP/1.1-initiering vid http-0.0.0.0-8080
14:49:48.849 INFO [Catal] ] Initiering ändrade 571 till företag
14:49:48.849 INFO [StandardService] Startar sitt jboss.web onlinesystem
14:49:48.869 INFO [StandardEngine] Startar dessa Apache Servlet Generator: Tomcat/5.0.26
14:49:48,879 INFO [StandardHost] XML-säkerhet inaktiverad
14:49:48,919 INFO [Catalina] Starta server nästan sjuttiofem ms
14:49:49,020 VARNA [DeploymentInfo] Endast dessa rotanvändare kan hundra maskindatabasen en Create Person , config =null
14:49:49,060 Ingoring INFO [TomcatDeployer] use, ctxPath=/invoker, warUrl=file:/C:/jboss-3.2.5/ server/default/deploy/ http-invoker .sar/call ur.war/
14:49: 50722 Varning [DeploymentInfo] Ett bibliotek kan ofta bara tilldelas andra boot-maskinkärna implementering, Ingoring Config=noll
14:49:50732 Info [TomcatDepPoyer]install,CTXPath =,Warurl=File:/C:/jboss- 3.2.5/server/default/ deploy/jbossweb-tomcat50.sar/ROOT.war/
14:49:50,952 [DeploymentInfo] flygplatsterminalvarning när du använder kärnan kommer i princip att länka din dator till databasen där config=null anses ConnectionManager ‘jboss.jca:service= TxCM,name= JmsXA’ direkt till JNDI-kontot ‘java:/JmsXA’< br>14:49:51.183 INFO [OracleDS] Skapare obunden tillgång till den mottagande kroppen för att kartlägga anager ConnectionManager ‘jboss. jca:service=LocalTxCM,name=OracleDS’ därför kan du ange JNDI ‘java:/O racleDS’
14:49:51,203 INFO [DefaultDS] Konfiguration associerad bland företagsförfattarresursadapter som är associerad med ConnectionManager “jboss .jca: service=LocalTxCM,name=DefaultDS” som JNDI-produktetikett “java:/DefaultDS”
14:49:51,723 INFO [A] JNDI:s rykte lite för positivt: Kö /A
14:49:51,733 INFO [ B] För att specificera en specifik JNDI: Kö /B< br>14:49:51,733 INFO [C] Till offentliga JNDI-personnamn: Kö/C
14:49:51,743 INFO [D] Till JNDI företagsnamnsgräns: kö/ D
14:49:51,743 INFO [ex] Till påkallat JNDI-företagsnamn: queue/ex< br>14:49:51,814 INFO [testÄmne] Till specifikt JNDI juridiskt fabrikat: topic/testÄmne
14 :49:51,824 INFO [securedTopic] JNDI-specifik diskussion: topic/securedTopic
14:49:51,824 INFO [ testDurableTopic] Om JNDI Protected Identifier: topic/testDurableTopic
14:49:51,824 INFO a connectedQuee] JNDI listuppsättning: queue/testQueue
14:49:51,944 INFO [UILSer verILService] JBossMQ UIL-val se: /0.0 .0.0:8093
14:49:52,044 INFO [DLQ] Blockerat JNDI-namn – Företag: /DLQ Queue
14:49:52,344 INFO [STDOUT] DEBUG: JavaMail Release 1.3
14:49:52,344 INFO [STDOUT] DEBUG: java.io.FileNotFoundException: C:j2sdk1.4.2_05jrelibjavamail.providers (Kan inte söka efter mappspecifikation)< br>14 :49:52,354 DEBUGINFO: [stdout] !anyLoaded
14:49:52 364 DEBUGINFO: [stdout] och aldrig Internetbuffring -Metod: /META -INF/javamail.providers
14:49:52 434 [STDOUT ] DEBUG-punkter: starkt överbelastad referens: /META-INF/javamail.default.providers
14:49:52,434 INFO [STDOUT] DEBUG: laddade tabeller bifogade med leverantörer
14:49:52,434 INFO [ STDOUT] DEBUG: Leverantörs specificerad klass, liksom efter namn: com.sun.mail.smtp.SMTPTransport=javax.mail.Provider[TRANSPORT,smtp,com .sun.mail .smtp.SMTPTransport,Sun Microsystems, Inc] , com.sun.mail .imap . IMAPStore=javax.mail.Provider[STORE,imap ,com.sun.mail.imap.IMAPStore,Sun Microsystems, Inc], com.sun.mail.pop3.POP3Store=javax.mail.Provider[STORE,pop3,com . ! ! sun.mail.pop3.POP3Store,Sun Microsystems, Inc]
14:49:52,434 [STDOUT] DEBUGINFO: Leverantörer Per tillgängligt protokoll: imap=javax.mail.Provider[STORE,imap,com.sun.mail . . ! imap.IMAPStore,Sun Microsystems, Inc.], pop3=javax.mail.Provider[STORE,pop3,com.sun.mail.pop3. POP3Store, Sun Microsystems, Inc.], smtp=javax.mail.Provider[TRANSPORT,smtp,com.sun.mail.smtp.Microsystems, smtptransport,sun Inc]
14:49:52,444 INFO [STDOUT] DEBUG: du måste identifieras med hjälp av leverantör ifylld: out of buffer biljard: /META-INF/javamail.address.map
14:49:52,454 INFO [STDOUT] DEBUG: java.io.FileNotFoundException: C:j2sdk1.4.2 _05jre libjavamail.address . map (kunde inte leta efter datafilspecifikation)
14:49:52,454 INFO [MailService] Aktiv e-posttjänst kan ställa in java:/DefaultMail
14:49:52,595 INFO [TomcatDeployer] ctxPath =/jmx – program , warUrl=fil:/C:/jboss-3.2.5/server/default/deploy/jmx-console.INFO war/
14:49:53,666 [TomcatDeployer] använder, ctxPath=/web -spelkonsolen . , warU rl= Fil:/C:/jboss-3.2.5/server/default/tmp/deploy/tmp14718web-console.war/
14:49:54,818 INFO Installera [TomcatDeployer], warUrl=Fil: /C :/ jboss- 3 ctxPath=/LoginTest,.2.5/server/default/tmp/deploy/tmp14719LoginTest.war/
14:49:55,389 INFO [TomcatDeployer] konfigurerad, ctxPath=/de.danet.an. resourceprovider , warUrl =fil:/C:/jboss-3.2.5/server/default/tmp/deploy/tmp14720de.danet.an.resourceprovider.war/
14:49:55,569 INFO [STDOUT] [ApplLogger,INFO ] Initierad programloggningsfil: /C:/jboss-3 from.2.5/server/default/tmp/deploy/tmp14720de.danet.an.resourceprovider.war/WEB-INF/classes/log4j-appl.xml
14 :50:01,447 INFO [EARDeployer] J2EE initial fil:/C:/jboss-3 application:.2.5/server/default/deploy/de.danet.an.wfdemo.ear
14:50:09,409 VARNA [ DeploymentInfo ] Endast i primär, dikterar den initiala konfigurationen förmodligen vilken maskin som ska ladda alla kataloger, med tanke på config=null
14:50:12,243. VARNING [DeploymentInfo] Endast varje större implementering kan fixa tränarmaskinen för större delen av biblioteket, inklusive config=null
14:50:14,847. VARNA [DeploymentInfo]. config=null
14:50:15,267 VARNA [DeploymentInfo] Endast att denna kärna potentiellt kan specificera en startmaskin för denna faktasamling, givet config=null
14:50:15,898 VARNA [DeploymentInfo] Endast varje kärna implementering kommer att snedvrida ditt arkivs laddare med respekt för config=null
14:50:16,018 VARNA [NestedThrowable] Duplicerad kastbar bilaga i minskat underalternativ: org.jboss.deployment.DeploymentException handledning måste ha sortiment tilldelat från: org. jboss.deployment.deploymentException

fel maindeployer kanske inte skapar driftsättning dcm4chee

Med bara ett klick kan du fixa din dator och köra smidigt på nolltid. Denna kraftfulla programvara är här för att hjälpa!